Arquers de Brocà : sitio oficial del club de tiro al arco de Guardiola de Berguedà - clubeo

ECTA (Escola Catalana de Tir amb Arc)

1a Trobada de escoles

L’Escola Catalana de Tir amb Arc (ECTA), neix amb l’objectiu de fomentar la practica del tir amb arc en els joves d’entre 7 i 18 anys, arreu del territori de Catalunya, posant a l’abast un programa que contribueix en la formació tècnica, personal i cívica.

L’ECTA ofereix una formació inclusiva, reglada, professional, divertida i segura, amb el recolzament de la Federació Catalana de Tir amb Arc i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Les Escoles Catalanes de Tir amb Arc ofereixen:

 • La possibilitat d’ iniciar-se en instal·lacions reconegudes per la Federació.
 • Instructors i entrenadors professionals, qualificats i propis
 • Una metodologia única d’ensenyament a tot Catalunya.
 • Una formació continuada, evolutiva, i estructurada en diferents nivells i graus: des de la iniciació i el perfeccionament, fins la tecnificació, competició i l’alt rendiment.

Per què una Escola catalana de tir amb Arc

Amb aquest nou projecte la Federació Catalana de Tir amb Arc vol impulsar definitivament l’esport al nivell que li correspon dinamitzant, promocionant, estructurant la formació del Tir amb Arc a Catalunya.

 1.  Catalunya representa el més del 25% del total d’esportistes federats a nivell estatal.
 2.    La pràctica del nostre esport mostra una demanda molt creixent d’esportistes.
 3.  Tenim una sólida e important estructura de Clubs que facilita l’execució d’una diversitat d’Escoles per tot Catalunya.

Per tal d’harmonitzar la formació i els èxits esportius, la FCTA amb el suport d’experts i entrenadors qualificats engega al 2014 el projecte de l’Escola Catalana de Tir amb Arc a fi de millorar el nivell competitiu i fomentar la qualitat i el creixement de la formació del nostre esport, tant en la fase d’Iniciació, com en l’etapa de tecnificació esportiva i de competició nacional i internacional.

Per garantir la viabilitat del projecte arreu del territori i establir un model referent a nivell esportiu i formatiu, a més de la col·laboració amb Clubs i diverses Entitats esportives, comptem també amb el suport de les institucions públiques a diferents nivells, així com també amb Escoles i altres entitats comarcals.

Objectius

 El nostre principal objectiu és influir en la progressió i la transformació del Tir amb Arc, incidint en l’increment significatiu del nombre d’esportistes, i l’establiment d’una sòlida i unificada estructura que garanteixi la formació de l’esport i la millora dels resultats competitius de futur. Per tant, el projecte de l’ECTA es sosté sota els objectius principals següents:

 • Una estructura d’escoles destinada a nens i nenes dels 7 als 18 anys, constituïda pels clubs més potencials de tir amb arc a Catalunya, en coordinació amb centres educatius, institucions públiques i entitats esportives.
 • L’inclusió de tots els esportistes independentment de les pròpies capacitats o habilitats.
 • L’aprenentatge progressiu i estructurat en diferents nivells de formació.
 • Instructors i entrenadors propis i qualificats.

 

                              http://www.escolatirambarc.com/

 

Arquers de Broc acaba de ganar el trofeo 5000 visitas 20 días
CAL COMPANYO : nuevas fotos 1 año
CAL COMPANYO 1 año
ECTA (Escola Catalana de Tir amb Arc) 1 año
Creación del sitio 1 año